بهترین تیم دنیا چگونه ساخته شد؟

فیلم از این‌جا شروع می‌کند که بارسا چطور در اواخر دوران مربی‌گری فرانک رایکارد کم‌و‌بیش به بن‌بست خورده بود و به‌نظر می‌‌رسید ایده‌های رایکارد دیگر جواب نمی‌دهد. مدیران باشگاه دو گزینه را برای جایگزینی در نظر داشته‌اند: گواردیولا و مورینیو. همین‌جا فیلم به عقب می‌رود و در فصلی جداگانه، دوران یوهان کرایف را توصیف می‌کند.

بهترین تیم دنیا چگونه ساخته شد؟ ادامه‌ی مطلب