ابلیس بر فراز مسکو

فیلم به جای اقتباس فصل به فصل و منظم از رمان، بخش‌هایی از داستان را روایت می‌کند به‌شکل موازی با رخدادهای واقعی همان سال‌ها که بولگاکف را درگیر کرده، بنابراین وقایع رمان علاوه بر استقلال‌شان، واکنش نویسنده به واقعیت به نظر می‌رسند.

ابلیس بر فراز مسکو ادامه‌ی مطلب