آینه

تاد هینز سابقه‌ی کار با دست‌مایه‌های ملودرام را دارد اما این‌بار وسوسه‌های سبکی‌اش بیش از همیشه به چشم می‌آید و با طراحی میزانسن‌های پیچیده تلاش کرده تقابل دو زن داستان را به بخشی از بافت تصویر سرایت دهد. دو زن که قرار است آینه‌ی یکدیگر باشند.

آینه ادامه‌ی مطلب