کارنامه‌ی یک کارگردان

نقد فیلم بر مبنای تئوری مؤلف ـ ۸

مرور فیلم‌های بلند یک فیلم‌ساز: دیوید لینچ

این یک دوره‌ی نقد فیلم است برای مکث روی دیدگاه و سلیقه‌ی یک سینماگر واحد.

دوره‌ای برای مرور دوران فیلم‌سازی یک کارگردان معتبر:

فیلم و رؤیا

او متخصص روایت کردن یک رؤیا به‌اندازه‌ی مدت زمان کل فیلم است. تا آن‌جا که دیگر فراموش می‌کنیم زندگی روی دیگری هم دارد که نامش بیداری است.

فراموش‌شدگان

شخصیت‌های فیلم‌های لینچ گویا هم خودشان را از یاد برده‌اند هم قواعد زیستن را. تقلا می‌کنند تا بدانند کیستند و در این دنیا چه می‌کنند.

میراث‌دار سوررئالیسم

تمایل ندارد فیلم‌هایش تحت یک عنوان مشخص دسته‌بندی شوند، اما در این چند دهه‌، نمونه‌هایی مهم‌تر از آثار او برای گسترش دنیای سوررئالیسم سراغ نداریم.

ترس و هوس

دنیای لینچ، قلمرو هراس و گم‌گشتگی است. دنیای وحشت از اقامت ابدی در هزارتوی ترس‌های نهانی.

علم خواب

بخش عمده‌ای از نوشته‌ها درباره‌ی فیلم‌های او به روش تحلیل‌ روان‌کاوانه متکی است، اما می‌شود لینچ را در مقام یک قصه‌گوی صاحب‌سبک نیز تحلیل کرد.

در این دوره ۶ فیلم دیده می‌شود که شامل منتخبی از آثار لینچ است:

David Lynch

1980

David Lynch

1986

David Lynch

1990

David Lynch

David Lynch

David Lynch

2001

روش تحلیل فیلم در این دوره

نقد فیلم

ابتدا فیلمی که دیده شده به‌طور کامل تحلیل می‌شود و درباره‌ی جزئیاتش صحبت می‌شود.

پی‌گیری مسیر فیلم‌ساز

در ادامه، نشانه‌های مشترک در دنیای ذهنی فیلم‌ساز و هم‌چنین، تداوم دغدغه‌های تکنیکی‌اش مورد بحث قرار می‌گیرد.

مدت زمان هر جلسه: ۲ ساعت

علاوه بر تحلیل فیلمی که دیده شده به کل کارنامه‌ی فیلم‌ساز نیز خواهیم پرداخت، در انتها، پرسش و پاسخ انجام می‌شود.

شیوه‌ی ثبت نام

در حال حاضر تکرار این دوره در برنامه‌های ترم آینده پیش‌بینی نشده است.

error: Content is protected !!
پیمایش به بالا