شیوه‌های روایت

نظریه‌ی فیلم ـ ۳

مطالعه‌ی نظریه‌ی «روایت» در فیلم داستانی

این دومین دوره‌ی شرح قواعد و مبانی نقد نئوفرمالیستی است.

کل دوره اختصاص دارد به بازخوانی کتاب «روایت در فیلم داستانی» نوشته‌ی دیوید بوردول.

دوربین به‌مثابه‌ی شاهد نامرئی

پرداختن به مبحث «روایت» در ادبیات و هنر سابقه‌ای دراز دارد. سینما چه تفاوتی در تعریف‌های کهن ایجاد می‌کند؟

روایت ادبی، روایت بصری

پرسپکتیو و زاویه دید در ادبیات، پرسپکتیو به مثابه‌ی روایت

داستان، پیرنگ، سبک

دریافت ما از هر فیلم تا چه اندازه وام‌دار دنبال کردن پیرنگ است و تا چه اندازه متکی به سبک؟ ذهن ما چگونه داستان می‌سازد؟

تأخیر در ارائه یا فراوانی اطلاعات

نظام‌های فرمی، از سویی نشانه‌هایی جهت داستان‌‌سازی در اختیار تماشاگر قرار می‌دهند، از سوی دیگر، روند داستان‌سازی او را محدود می‌کنند.

روایت و زمان، روایت و فضا

شیوه‌های مختلف روایت چه تأثیری بر پرسپکتیو ذهنی تماشاگر باقی می‌گذارند؟

چهار دسته‌بندی شیوه‌های روایت

تقسیم‌بندی شیوه‌های روایی به چهار گروه: شیوه‌ی کلاسیک، روایت سینمای هنری، روایت مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی، روایت پارامتری

Narration in the Fiction Film

برای واضح شدن تعاریف بالا، هر جلسه فیلمی دیده می‌شود که ارتباط دارد با مبحث اصلی هر جلسه.

در این دوره، ۱۲ فیلم زیر را خواهیم دید:

Michelangelo Antonioni

1966

Akira Kurosawa

1950

Alfred Hitchcock

1954

Jean-Luc Godard

1964

Robert Bresson

1956

Miklós Jancsó

1969

Bernardo Bertolucci

1970

Andrew Dominik

2007

Roman Polanski

1994

Quentin Tarantino

1992

Wong Kar-Wai

2000

مباحثی که بعد از تماشای هر فیلم، پی‌گیری می‌شود:

پیکار روایت‌ها

آیا با فیلمی منطبق بر روایت کلاسیک مواجهیم، یا فیلمی که از شیوه‌های آلترناتیو بهره برده؟

سینمای هنری

سینمای مدرن چه تغییراتی در قواعد اساسی روایت کلاسیک ایجاد کرد؟

پیدا کردن شیوه‌ی روایی فیلم

بر اساس چه نشانه‌هایی می‌توانیم ساختار روایی فیلمی را که دیده‌ایم پیدا کنیم و جزئیاتش را تشریح کنیم؟

دنیاهای روایی

آیا یک فیلم می‌تواند هم‌زمان از چند شیوه‌ی روایی استفاده کند؟ آیا روایت و سبک می‌توانند در هم بیامیزند؟

مدت زمان هر جلسه: ۳ ساعت

در بخش دوم جلسه، فیلمی که دیده ‌شده، نقد می‌شود تا هم کلیت فیلم مورد بحث قرار بگیرد، هم مبحث اصلی که تمرکز بر «روایت» است دنبال شود. هدف اصلی دوره، تسلط بر نظریه‌ی ارائه‌شده در کتاب «روایت در فیلم داستانی» است تا آن را به‌عنوان قدرت‌مندترین روش تحلیل فیلم، مورد استفاده قرار دهیم.

شیوه‌ی ثبت نام برای ترم زمستان ۲۰۲۱

ساکنان کانادا می‌توانند مبلغ ۱۸۰ دلار به آدرس hossein.moazezinia@gmail.com ای‌ترنسفر کنند. ساکنان دیگر کشورها می‌توانند برای واریز به Pay Pal از همین آدرس ای‌میل استفاده کنند. لطفاً پس از واریز، شماره تلفن و آدرس ای‌میل‌تان را به همین آدرس ای‌میل ارسال کنید و مشخص کنید برای کدام دوره ثبت نام کرده‌اید.

error: Content is protected !!
به بالای صفحه بردن