شیوه‌های روایت

دوره‌ی ۱۲ جلسه‌ای

فیلم‌ها به چند شیوه روایت می‌شوند؟

این یک دوره‌ی نیمه‌پیشرفته است برای مرور الگوهای روایت در فیلم داستانی.

دوره‌ای برای آموختن تفاوت‌های تعیین‌کننده در طراحی ساختمان روایی یک فیلم:

کهن‌الگوها و کلیشه‌ها

دست‌مایه‌های روایی یک فیلم چگونه می‌توانند از کلیشه‌ها فاصله بگیرند؟

روایت ادبی، روایت بصری

سینما تا چه حد وام‌دار ادبیات است و مسیرش از کجا تغییر می‌کند؟

سه شکل عمومی روایت

تقسیم‌بندی روایت به سه دسته‌ی طرح کلاسیک، مینی‌مال و ضدساختار

پلات/ روایت

دریافت ما از هر فیلم تا چه اندازه وام‌دار روایت است و تا چه اندازه متکی به پلات؟

زاویه دید

اهمیت انتخاب زاویه دید در هدایت جزئیات داستان و در اختیار گرفتن احساسات تماشاگر

کشمکش یا جدال

آیا همیشه برای خلق کاراکتر تأثیرگذار، روایت را بر نمایش کشمکش میان او با دنیای پیرامون بنا می‌کنیم؟

برای واضح شدن تعاریف بالا، هر جلسه ابتدا فیلمی نمایش داده می‌شود که ارتباط دارد با مبحث اصلی هر جلسه.

در اولین نوبت برگزاری این دوره، ۱۲ فیلم زیر نمایش داده شد:

The Talented Mr. Ripley

Anthony Minghella

1999
Stranger than Fiction

Marc Forster

2006
Big Fish

Tim Burton

2003
Broken Flowers

Jim Jarmusch

2005
Death and the Maiden

Roman Polanski

1994
The Assassination of Jesse James

Andrew Dominik

2007
Rachel Getting Married

Jonathan Demme

2008
The Man Who Wasn't There

Joel & Ethan Coen

2001
Steve Jobs

Danny Boyle

2015
Pan's Labyrinth

Guillermo del Toro

2006
The Princess and the Warrior

Tom Tykwer

2000
Harakiri

Masaki Kobayashi

1962

تمرین‌هایی که بعد از تماشای هر فیلم، پی‌گیری می‌شود:

پیکار روایت‌ها

روایت‌های فرعی ممکن است در تضاد با روایت اصلی طراحی شوند تا تم مرکزی از مسیری نامتداول به نتیجه برسد.

روایت و پایان‌بندی

شیوه‌ی روایی هر فیلم تأثیر قطعی و تعیین‌کننده در رسیدن به پایان‌بندی باقی می‌گذارد.

پیدا کردن شیوه‌ی روایی فیلم

بر اساس چه نشانه‌هایی می‌توانیم ساختار روایی فیلمی را که دیده‌ایم پیدا کنیم و جزئیاتش را تشریح کنیم؟

دنیاهای روایی

آیا یک فیلم می‌تواند هم‌زمان از چند شیوه‌ی روایی استفاده کند؟

در بخش دوم جلسه، فیلمی که نمایش‌داده‌شده، نقد می‌شود تا هم کلیت فیلم مورد بحث قرار بگیرد،

هم مبحث اصلی که تمرکز بر «روایت» است دنبال شود.

error: Content is protected !!
به بالای صفحه بردن