دوباره بنواز سام!

نقد فیلم کارگاهی ـ ۳

مرور ۱۲ فیلمِ بازسازی‌شده: مقایسه‌ی نسخه‌ی اول با نسخه‌ی دوم

این یک دوره‌‌ی ویژه‌ی نقد و تحلیل فیلم‌هایی است که پس از چند سال، یک بار دیگر ساخته شده‌اند.

ابتدا فیلم اریژینال را می‌بینیم و تحلیلش می‌کنیم و بعد، نسخه‌ی دوم را.

چرا بعضی فیلم‌ها دوباره ساخته می‌شوند؟

آیا فیلم‌ها دوباره ساخته می‌شوند، چون نسخه‌ی قبلی کهنه به نظر می‌رسد؟

یک فیلم بازسازی‌شده، به تکرار متهم نمی‌شود؟

شاید عده‌ای از تماشاگران تمایلی نشان ندهند به دوباره دیدن داستانی که پیشاپیش از عاقبتش مطلعند.

بازسازی فقط در سینمای تجاری اتفاق می‌افتد؟

گرچه دوباره‌سازی در اغلب موارد برای دعوت تماشاگران بیشتری به تماشای یک موقعیت داستانی است، اما فیلم‌های هنری هم ممکن است بازسازی شوند.

نسخه‌ی اول، همیشه اصیل‌تر محسوب می‌شود؟

نسخه‌ی جدید می‌تواند خودش را از الزام مقایسه با نسخه‌ی قبلی خلاص کند؟

تماشای هر دو نسخه چه ضرورتی دارد؟

این می‌تواند یک تمرین بسیار آموزنده باشد برای دقت به جزئیات. همان جزئیاتی که گاهی می‌تواند باعث شکل‌گیری تفاوت‌های اساسی شود.

در این دوره ۲۴ فیلم را خواهیم دید که شامل نسخه‌ی اول و نسخه‌ی دوباره‌سازی‌شده از هر فیلم است.

فیلم‌هایی که گاهی با یک فاصله‌ی کوتاه، و گاهی با فاصله‌ای چند دهه‌ای از هم ساخته شده‌اند.

Ethan Coen, Joel Coen

2004

Alexander Mackendrick

1955

Christopher Nolan

2002

Erik Skjoldbjærg

1997

Martin Scorsese

2006

Andrew Lau, Alan Mak

2002

Kianoush Ayari

1993

Vittorio De Sica

1948

Philip Kaufman

1978

Sergio Leone

1964

Akira Kurosawa

1961

Peter Jackson

2005

M. C. Cooper, E. B. Schoedsack

1933

William Friedkin

1977

Henri-Georges Clouzot

1953

Michael Caton-Jones

1997

Fred Zinnemann

1973

George Sluizer

1993

George Sluizer

1988

Matt Reeves

2010

Tomas Alfredson

2008

James Mangold

2007

Delmer Daves

1957

روش تحلیل فیلم در این دوره

نقد نسخه‌ی اصلی

ابتدا درباره‌ی نسخه‌ی اول صحبت می‌کنیم: آیا فیلم معتبری است؟ آیا در زمان نمایش اولیه، جلب توجه کرده؟ تحولی در ژانر خودش ایجاد کرده؟ مخاطب فراوان به دست آورده؟ بر دیگر فیلم‌های هم‌دوره‌اش تأثیرگذار بوده؟ چه زمینه‌هایی باعث شده نسخه‌ی اصلی فراموش نشود و به یاد بماند تا بعداً کسانی بازسازی‌اش کنند؟

تحلیل نسخه‌ی بازسازی‌شده

در ادامه، با این سؤال به سراغ نسخه‌ی دوم می‌رویم که اصلاً چرا ساخته شده. چه لزومی احساس شده؟ به نظر می‌رسد انگیزه‌های تجاری در این دوباره‌سازی دخالت داشته یا دلبستگی‌های هنرمندانه به نسخه‌ی اریژینال؟ و بعد، می‌خواهیم بدانیم نسخه‌ی جدید یک نسخه‌ی تقلیدی است، یا احیاناً خودش توانسته به اثر مستقلی تبدیل شود.

مدت زمان هر جلسه: ۲ ساعت

ابتدا نکاتی درباره‌ی ژانر یا بستر تاریخی فیلم اول (نسخه‌ی اریژینال) بیان می‌شود، سپس ساختار روایی و بصری دو فیلم مقایسه می‌شود. در انتها هم پرسش و پاسخ خواهیم داشت.

error: Content is protected !!
پیمایش به بالا