فرد در برابر سیستم

نقد فیلم بر مبنای یک تم ـ ۱

کشمکش انسان با شبکه‌‌های بازدارنده، یکی از تم‌های تکرارشده در تاریخ سینماست 

این یک دوره‌ی نقد فیلم است بر اساس پی‌گیری یک تم در ۱۲ فیلم متفاوت:

سینماگران مختلف چه نگاهی به «رو در رویی فرد و سیستم» دارند؟

سیستم چیست؟

سیستم، لزوماً نظام حاکمه یا قدرت سیاسی نیست. سیستم می‌تواند هر نوع قید و بند باشد که با پافشاری یک جمعیت، فرد را از آزادی و اختیارش محروم می‌کند.

فرد کیست؟

فرد، قهرمانی است که تلاش می‌کند تعریفی برای هویت مستقلش بیابد تا بتواند جور دیگر عمل کند.

بسترهای متفاوت

سیستم می‌تواند بر ملیت تکیه کند، بر هم‌بستگی شغلی، بر هم‌فکری سیاسی، بر وابستگی مذهبی یا بر سنت‌های قومی قبیله‌ای.

تئوری توطئه

معتقدان به تئوری توطئه تمایل زیادی دارند به این تم.

ظهور آنارشیسم

یک روی دیگر سکه هم این است که ما معمولاً هر نوع شورش علیه سیستم را می‌ستاییم، و این خطر اصالت دادن به آنارشیسم را دارد.

برای پی‌گیری این تم در فیلم‌های متفاوت، هر جلسه ابتدا یک فیلم نمونه‌ای نمایش داده می‌شود.

در اولین نوبت برگزاری این دوره، ۱۲ فیلم زیر نمایش داده شد:

Samurai Rebellion

Masaki Kobayashi

1967
A Man for All Seasons

Fred Zinnemann

1966
The Truman Show

Peter Weir

1998
Network

Sidney Lumet

1976
Raise the Red Lantern

Zhang Yimou

1991
Chinatown

Roman Polanski

1974
The Trial

Orson Welles

1962
The People vs. Larry Flynt

Milos Forman

1996
Mystic River

Clint Eastwood

2003
The Hunt

Thomas Vinterberg

2012
The Wrong Man

Alfred Hitchcock

1956
I, Daniel Blake

Ken Loach

2016

بحثی که بعد از تماشای هر فیلم، پی‌گیری می‌شود:

شکل روایی این فیلم‌ها

فیلم‌هایی که با این تم ساخته می‌شوند معمولاً قهرمان واحد دارند تا درنهایت، او وارد نبرد نهایی با سیستم شود.

رویکرد متفاوت

در فیلمی که علاقه دارد از رویکردی نامتعارف استفاده کند، ممکن است اقلیتی قربانی یک اکثریت شود.

مقررات مدنی به‌مثابه‌ی سیستم

گروهی از فیلم‌سازان، قوانین رایج حکومت‌های دموکراتیک را هم نمونه‌ای از سیستم می‌بینند که شهروندان را قربانی می‌کند.

رسانه و مخاطب

در میان نهادهای دوران مدرن، رسانه‌ها هم می‌توانند جایگاه سیستم را بیابند.

مدت زمان هر جلسه: ۲ ساعت

ابتدا فیلمی که دیده شده نقد می‌شود، سپس به اشتراک‌ها یا تفاوت‌های تماتیک میان هر فیلم با دیگر فیلم‌های دوره اشاره می‌کنیم، و در انتها پرسش و پاسخ برگزار می‌شود.

error: Content is protected !!
پیمایش به بالا